Alakouluissa etsitään Rosan koodia 4.10.2016 – 31.1.2017

Yle ja Koodiaapinen kutsuvat kaikki Suomen alakoulut osallistumaan 7-12-vuotiaille suunnattuun Rosan koodi -peliin. Osallistuminen viihteellis-pedagogiseen peliin vaatii vain pienen satsauksen eli koodiarvoituksen kätkemisen koulun tiloihin. Yle toimittaa mukaan ilmoittautuneille kouluille projektiin liittyvän kattavan materiaalipaketin ja auttaa mahdollisuuksien mukaan tehtävän toteutuksessa. Rosan koodi innostaa lapsia ohjelmoinnin maailmaan ja on tarkoitettu helpottamaan kasvattajien haasteita kouluissa, harrastuskerhoissa ja kotona. Rosan koodi -pelin ydinideana on kerätä 50 koodia keskenään hyvin erilaisista digitaalisista ympäristöistä sekä fyysisistä tiloista ja seurata päähenkilö Rosan tarinaa. Rosan koodi -peli alkaa 4.10.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Lue lisää

Ympäristöreportterit kutsuu luokat ja ryhmät journalismikilpailuun!

Mitä nuoret ajattelevat kestävästä kehityksestä? Minkälaisia haasteita he toivovat yhteiskunnan huomioivan, ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia heillä on? Ympäristöreportterit – kansainvälinen journalismikilpailu rohkaisee 11—21-vuotiaita nuoria kommunikoimaan maailmalle jostakin heitä koskettavasta kestävän kehityksen kysymyksestä. Kilpailun teemana on Yhteinen maapallo – globaalit ympäristökysymykset YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Ympäristöreportterit tarjoaa samalla opetukseen soveltuvan työkalun. Aiheesta raportoidaan journalistisin keinoin joko artikkelin, valokuvan tai videoreportaasin muodossa.

Lisätietoa täältä ja www.ymparistoreportterit.fi

Millaista on oppilaan oppimista ohjaava arviointi? Miten arviointi muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä?

Perusopetuksen arviointiin ja tavoitemittariin liittyvässä VESO-koulutuksessa on vielä paikkoja jäljellä. Ensi viikon torstain 29.9. koulutusiltapäivässä käydään läpi arvioinnin kehittämistä ja oppilaiden osallistamista arviointiprosessiin. Koulutus pidetään Lehtikuusen koulussa. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 22.9.2106 asti. Lue lisää VESO-koulutuksista täältä.

Osallistu Osaa ulkona -tapahtumaan 6.10.2016

Osaa ulkona -päivä on MAAILMANLAAJUINEN kampanja, joka edistää ulkona tapahtuvaa oppimista ja leikkiä! Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että vaikka sekä opettajat että vanhemmat tietävät ulkona olon tärkeyden, se jää joskus koulussa sivurooliin muiden vaatimusten puristuksessa. Osaa ulkona -päivä pyrkii edistämään oppimista ja leikkiä luokkahuoneen ulkopuolella. Haluamme SINUN olevan mukana! Lähde mukaan maailmanlaajuiseen koulujen hankkeeseen pitämällä ainakin yksi tunti ulkona ja katso, saisitko mukaan myös muut samanikäiset oppilaat – tai koko koulun!

Osaa ulkona on osa maailmanlaajuista Outdoorclassroomday-tapahtumaa, joka innostaa oppimaan ulkona. Lisätietoja täältä